Undervisning


Innan jag utbildade mig till psykolog och psykoterapeut disputerade jag i litteraturvetenskap och arbetade sedan i många år på litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Jag har alltså stor erfarenhet av att föreläsa och undervisa. På senare år har jag gått Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning och föreläst på psykolog- och psykoterapiutbildningar och i många andra sammanhang. Under 2009 och 2010 var jag även kursledare för den högskoleutbildning i mentaliseringsbaserad terapi som MBT-teamet Huddinge ger i samarbete med Karolinska Institutet Education.


Jag har bland annat föreläst om:


• Mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi

• Självskadande

• Trauma och dissociation

• Psykodynamisk terapi vid ångest- och depressionstillstånd

• Anknytningsteori

• Samtalsmetodik


Jag har nu slutat att föreläsa och undervisa eftersom jag vill koncentrera mig på psykoterapi och handledning.

www.perwallroth.se © All Rights Reserved