Psykoterapi


Jag är psykolog och psykoterapeut och har tidigare jobbat många år inom psykiatrin i Huddinge utanför Stockholm och tre år på S:t Lukas mottagning i Uppsala. Jag började som ganska traditionell psykodynamisk psykoterapeut, men kontakten med många ofta svårt lidande klienter har lärt mig att vara eklektisk och odogmatisk och anpassa arbetssättet till den unika människa jag har framför mig.


Dessutom har jag blivit inspirerad av olika kortare vidareutbildningar i moderna psykodynamiska och kognitiva teorier och metoder. Det har i synnerhet handlat om mentalisering (förmågan att tänka och känna kring sina egna och andra människors tankar och känslor, se även fliken Mentalisering) och mentaliseringsbaserad terapi (MBT) – jag var med och startade det första svenska MBT-teamet och har också skrivit ett par böcker om mentalisering (se fliken Litteratur).


Fördjupningen har också gällt andra terapiformer som ligger nära MBT, som affektfokuserad korttidsterapi, relationell psykoterapi och compassion focused therapy (som kanske skulle kunna kallas ”empatifokuserad terapi” på svenska).


I alla dessa moderna terapier är terapeuten varm och empatisk och förstår att det behövs en trygg relation för att klienten ska våga öppna sig och reflektera över sitt inre tillsammans med terapeuten. Livshistorien är förstås viktig, men fokus ligger på det som händer här och nu – både på hur klienten mår och fungerar i sin vardag utanför terapirummet och på de känslor som väcks i samspelet med terapeuten.


Jag har bland annat arbetat med:


• Kriser

• Bristande självförtroende eller självkänsla

• Relationssvårigheter

• Stress och utmattning

• Oro och ångest

• Nedstämdhet och depressioner

• Trauma och dissociation

• Självskadande

• Ätstörningar

• Existentiella frågor

• Parterapier

• Utbildningsterapier med studenter på psykologutbildningar och grund- och fördjupningsutbildningar i psykoterapi


Jag koncentrerar mig numera på individualterapi - inte parterapi eller gruppterapi - med vuxna.


Jag brukar börja med tre inledande samtal för att jag och klienten ska lära känna varandra och bättre kunna avgöra om vi tror att vi kan arbeta bra tillsammans. Om vi bestämmer oss för att fortsätta är det oftast bäst att träffas en gång i veckan. Samtalen är normalt 45 minuter långa. Priset är då 1.000 kronor per samtal.

www.perwallroth.se © All Rights Reserved