Handledning


Jag har gått Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning och har bred erfarenhet av olika typer av handledning.


Exempel på handledningsuppdrag jag har haft:


• Personal inom psykiatrin

• Personal inom habiliteringen

• Lärare och annan skolpersonal

• Präster och annan personal inom Svenska kyrkan

• AT-läkare

• Studenter på grund- och påbyggnadsutbildningar i psykoterapi

• PTP-psykologer

• Psykologkandidater


Jag har erfarenhet av både individuell handledning och grupphandledning. Ibland har det handlat om kortare uppdrag, som har omfattat några få tillfällen, ibland om regelbunden handledning under flera år.


Sedan några år handleder jag enbart i MBT och andra typer av psykodynamisk psykoterapi.www.perwallroth.se © All Rights Reserved